بخش های درمانی

1397/3/23 0:0

اورژانس

درمانگاه تخصصی

آزمایشگاه

رادیولوژی

زايشگاه

  بخش جراحی زنان

  بخش جراحي مردان

 بخش داخلي

 بخش اطفال

 اتاق عمل

  بخش آی سی یو

   بخش سی سی یو


کلمات کلیدی:
اورژانس     درمانگاه     تخصصی     آزمایشگاه     رادیولوژی     زايشگاه    
زايشگاه             بخش     جراحی     زنان    
بخش     جراحي     مردان     بخش     داخلي     بخش    
اطفال     اتاق     عمل     بخش     آی     سی    
یو     بخش     سی     سی     یو    
تعداد بازدید:   ۱۵۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >