فهرست بخشنامه ها و نامه ها
شماره نامه
عنوان متن
استان اداره
گروه نوع
از تاریخ تا تاریخ
  تعداد موارد یافت شده: 9

شمارهعنوانتاریخ صدور
کلاس آموزش اختلالات الکترولیت 1397/4/23
کلاس آموزش همگانی برای خانم های باردار در مورد مایع امنیوتیک پارگی زودرس 1397/1/20
فصلنامه زمستان 96بیمارستان امام هادی(ع) شهرستان دیر 1396/12/21
اولین جشنواره غذای سالم 1396/11/17
کلاس آموزش همگانی پیشگیری از سرطان دهانه رحم 1396/11/9
کلاس آموزش همگانی پیشگیری از سرطان روده 1396/11/9
کلاس آموزش همگانی کنترل خشم و استرس 1396/10/19
کلاس آموزش همگانی جهت آشنایی با اصول صحیح شیردهی 1396/10/13
کلاس آموزش همگانی جهت آشنایی با بیماری آسم 1396/10/13
 
< >