معرفی بیمارستان

1396/8/27 0:0

 

معرفی بیمارستان امام هادی (ع) دیر

طراحی و ساخت بیمارستان ۵۶ تختخوابی در سال ۱۳۹۰ در زمینی به مساحت ۳۶۵۱۶ مترمربع آغاز شد. در طراحی بیمارستان ها ، صرف مشخص کردن تخصص های پزشکی موجود، نمی تواند محور طراحی ها منظور گردد، همتراز با استانداردهای پزشکی و نیز ساختمانی موجود در زمینه بخش های مختلف ساختمانی ، توجه کامل به فرهنگ و عادات و ویژگی های جمعیتی استفاده کنندگان از آن بیمارستان هم ، از اولویت خاص برخوردار است. در این پروژه سعی شده است علاوه بر آب و هوا و شرایط اقلیمی در طراحی فضاهای درمانی، مناسبات اجتماعی ، رفتار های قومی و نژادی و دینی و نیز مواردی چون میزان سواد و میزان درآمد ، همگی در جزئیات طرح به خصوص در مشخصات فضاهای عمومی و مدلینگ بیمارستان توجه شود. معیارهای انتخاب شده جهت طراحی و اجرای این پروژه منطبق بر اصول استانداردهای بین المللی در ضمن هماهنگی با معیار های فضاهای معماری ایران و خواسته های کارفرما است .

در طراحی پروژه کلیه معیار ها، استاندارد ها و ضوابط و مقررات ساختمان سازی همچون دستورالعملها و بخش نامه های سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، ضوابط بیمارستانی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و استاندارد های ایران و رعایت مقررات ملی ساختمان مد نظر قرار گرفته است.

تعداد تخت کل: ۵۶ تخت

اورژانس: ۹ تخت طبقه همکف

بخش بستری : ۲۶ تخت طبقه همکف

بخش مراقبت های ویژه : ۶ تخت طبقه همکف

اتاق های عمل : ۲ اتاق عمل ، ۳ تخت ریکاوری ، ۲ تخت آماده سازی

 

 

کلمات کلیدی:
بیمارستان.امام.هادی     شهرستان.دیر     معرفی.بیمارستان    

تاریخ بروز رسانی:   27 فروردين 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >