رادیولوژی

1396/9/25 0:0

بخش راديولوژي بيمارستان امام هادی(ع) شهرستان دیر بطور شبانه روز و بدون تعطيلي با حضور پزشكان و پرسنل مجّرب، آماده ارائة خدمات به بيماران محترم است.
در اين مركز انواع گرافي ها، شامل گرافي روتين اندام ها و گرافي هاي تخصصي انجام مي شود.

در صورت نياز به راديولوژي براي بيماران بستري در بخش هاي مختلف بيمارستان، تصوير برداري با دستگاه پرتابل صورت مي گيرد.
 
شرح وظایف:
انجام تصویر برداری از بیماران رادیولوژی
تعداد پرسنل:
کارشناس:2 نفر      کاردان:1 نفر      تکنسین:3 نفر
نام و نام خانوادگی مسئول: حسین شعرانی
پست سازمانی مسئول بخش:پرتونگار

کلمات کلیدی:
رادیولوژی     بیمارستان     امام.هادی     شهرستان.دیر    

تاریخ بروز رسانی:   25 آذر 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >