حاکمیت بالینی و اعتبار سنجی

1396/9/26 0:0

برنامه حاكميت باليني حامي بيماران در نظام سلامت است
در راستاي جلب رضايت بيماران و خدمت‌رساني به آنها با حداكثر كيفيت، برنامه حاكميت باليني تلاش مي‌كند تا به نظرات و شكايات بيماران توجه كند، مديريت خطاهاي پزشكي را اعمال نمايد و به ايمني بيمار به عنوان اصلي مهم توجه مبذول دارد. همچنين نظامي را استقرار مي‌دهد كه مشخص مي‌كند چند درصد از كارهاي انجام شده به نتيجه مطلوب دست يافته‌اند تا با تعيين اين موضوع مسيري را مشخص كند كه براي بهبود مستمر كيفيت بتوان در آن گام برداشت.
حاكميت باليني مي‌كوشد برنامه‌اي را براي توسعه فردي هريك از كاركنان باليني تدوين كند كه به واسطه آن، اطمينان حاصل شود خدمات و مراقبت‌هاي با كيفيت مطلوب به بيماران عرضه مي‌شود. همچنين در قالب برنامه حاكميت باليني به دغدغه و مسائل كاركنان نظام سلامت كه از اركان نظام سلامت بشمار مي‌روند نيز توجه مي‌شود.
بيماران مي‌بايست اطمينان يابند كه ارائه مراقبت‌هاي سلامت به آنان مرز خاصي را شامل نمي‌شود و خدمات با استانداردهاي يكسان و كيفيت بالا در تمامي مراكز ارائه مي‌گردد. همچنين به آنان اطمينان داده مي‌شود كه ارائه خدمات و مراقبت‌ها به آنان نه تنها كيفيت باليني را لحاظ مي‌كند بلكه به انتظارات غيرپزشكي بيماران نيز به خوبي پاسخ داده مي‌شود.
به منظور پياده‌سازي برنامه حاكميت باليني نياز به تغيير فرهنگي مي‌باشد به گونه‌اي كه مشاركت، تحقيقات، آموزش و يادگيري مستمر، يادگيري از شكست‌ها، طبابت درست و استفاده از روش‌هاي جديد درماني مبتني بر شواهد علمي به روز تشويق شوند.
در نهايت راه انداختن نظام حاكميت باليني يعني اينكه ما محيطي را ايجاد كنيم كه در آن خدمات با حداكثر كيفيت ارائه شود و ارائه خدمات با كيفيت به شكل مستمر ادامه پيدا كند. اميد است با اجراي اصول حاكميت باليني بتوان گام‌هاي موثري براي افزايش رضايت بيماران و همچنين كاركنان برداشت.

کلمات کلیدی:
حاکمیت.بالینی     اعتبار.سنجی     امام.هادی     بیمارستان     شهرستان.دیر    

تاریخ بروز رسانی:   26 آذر 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >