انباردار

1396/9/26 0:0

انبارمرکزی
مسوول واحد: علی ابراهیمی
مدرک تحصیلی:فوق دیپلم
 
تلفن داخلی:130
     
شرح وظایف واحد:
 1.تحویل گرفتن اجناس خریداری شده و مورد نیاز سازمان و رسیدگی طبق اسناد و مدارک خرید
2. صدور قبض انبار یا برگ رسید جنس به انبار پس از تحویل گرفتن کالا
3. صدور حواله انبار هنگام تحویل دادن کالا
4. صدور حواله مرجوعی ، برگشت از خرید وسایر فرمهای مشابه
5. مراقبت ونگهداری کالا ها از سرقت ، صدمه، حادثه وغیره
6. صدور برگ درخواست خرید کالا در صورت لزوم
7. ثبت مشخصات  وتعداد اجناس وارده وصادره در دفاتر وکارتهای انبار
8. طبقه بندی  ، تنظیم وکد گزاری کالا واجناس
9. ارائه گزارشات لازم به مقامات ذیربط
10.بایگانی اسناد  ومدارک مربوط به انبار وتهیه کارت برای هریک از اقلام انبار
11. به طور کلی انباردار باید با اصول وروشهای نوین انبارداری آشنا شده تا همیشه یک سیستم انبارداری کارا وبه هنگام داشته باشد
12. شماره گذاری اموال پلاک  وتحویل آنها به پرسنل
13. نگهداری لیست  برداری  وآمار گیری اموال موجود در واحد زیرمجموعه
  
*فرآیندهای واحد-فرم های واحد-قوانین و مقررات و دستورالعملهای مربوط به واحد-دانستنی ها و مطالب علمی مرتبط با واحد- خدمات قابل ارایه و.......

کلمات کلیدی:
انبار     بیمارستان        

تاریخ بروز رسانی:   26 آذر 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >