تاسیسات

1396/9/26 0:0

تاسیسات
مسوول واحد: محمد میرکانی
مدرک تحصیلی:لیسانس
 
تلفن داخلی:172     
 
-نکهداشت تاسیسات الکتریکی و مکانیکی بیمارستان
-انجام کلیه امور تاسیساتی بخشهای مختلف بیمارستان


تاریخ بروز رسانی:   26 آذر 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >