دبیرخانه

1396/9/26 0:0

دبیرخانه و بایگانی
-نام و نام خانوادگی:   خانم مریم عباسی سمت:   مسئول دبیرخانه و بایگانی  تلفن داخلی: 121
  
شرح وظایف واحد:
 1-تايپ كليه نامه ها و گزارشات ارجاعي از جانب مقام مافوق
2-  مقابله پيش‌نويس نامه‌هاي تهيه شده با پاكنويس آنها و تصحیح مطالب تایپ شده
3- پاسخگويي به مراجعات حضوري و تلفني
4- اسکن و ثبت خلاصه مشخصات، موضوع، شماره و جريان نامه‌هاي وارده و صادره بر اساس سیستم های کاربردی نرم افزاری دبیرخانه و بایگانی موجود در واحد
5- بازبيني و كنترل ضمائم نامه‌هاي وارده و صادره
6- تفکيک و توزيع و تحویل نامه‌ها ، فاکس ، گزارشات و ساير مکاتبات به گیرندگان مربوطه  در داخل واحد و پيگيري‌کردن آنها
7- اعلام وصول و رسید پرونده های واصله، به واحدهای مبدا  و ارسال پرونده های پرسنلی منتقلین به واحدهای مقصد
8- تشکیل پرونده جهت مستخدمین جدید ، نیروهای قراردادی جدید و ... با درج کلیه اوراق مرتبط ارسالی به دبیرخانه
9- برگ شماری، شماره گذاری ، بايگاني و ثبت كليه پرونده هاي پرسنلي كاركنان
10- انجام اقدامات لازم در زمینه حفظ و نگهداري  و بایگانی پرونده ها، اوراق، نامه ها و گزارشات و سایر اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل های مخصوص و  اعمال تمهیدات بمنظور جلوگیری از افشاء مطالب و مندرجات پرونده ها
11- پیگیری پست نامه و امانات پستی و دریافت رسید
12-  انجام ساير امور محوله در حوزه وظايف سازماني از سوي مقام مافوق

کلمات کلیدی:
دبیرخانه        

تاریخ بروز رسانی:   26 آذر 1396

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >