تجهیزات پزشکی

1396/9/26 0:0

تجهیزات پزشکی
مسوول واحد: الهام حسن پور - مینو کیانی
مدرک تحصیلی: مهندس تجهیزات پزشکی
      
شرح وظایف واحد:
 
1.    انجام تعمیرات تجهیزات پزشکی مرکز که از نظر کمپانی سازنده تجهیز و یا نماینده قانونی آن بلامانع اعلام شده است و کارشناس مربوطه توانايي و مهارت لازم را دارد.
2.    نظارت بر تعمیرات تجهیزات پزشکی که توسط شرکت هاي خدمات دهنده انجام مي شود از نظر کیفیت و هزینه هاي قطعات يدکي و اجرت خدمات انجام گرفته
3.    تامین ابزار، تجهیزات کارگاهي مورد نیاز جهت انجام بررسی ها، آزمایش ها، تعمیرات و اقدامات اولیه ای که احتمالا در شرایط خاص نیاز به انجام آنها ضرورت پیدا می کند و به سادگی قابل برطرف شدن هستند
4.    پيگيري جهت عقد قرارداد سرويس و نگهداري ساليانه دستگاه هاي سرمايه اي بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي آن
5.    پیگیری جهت عقد قرارداد کاليبراسيون و کنترل کيفي تجهيزات پزشکي بيمارستان و نظارت بر حسن اجراي آن
6.    برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای دوره اي (PM) تجهیزات پزشکي
7.    جمع آوری و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه، تعميرات، کاليبراسيون و نگهداري پيشگيرانه تجهیزات پزشکی در  نرم افزار مديريت تجهيزات پزشکي و بروز رساني آن
8.    تامین شرایط لازم جهت نصب و راه اندازی و نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی
9.    نظارت بر نقل و انتقال تجهيزات پزشکی
10. کنترل و نظارت بر ورود و خروج تجهيزات پزشکی مرکز
11. نظارت بر بهره برداری مناسب از تجهيزات پزشکی و کنترل شرایط نگهداری اقلام خاص که نیاز به شرایط ویژه دارند
12. نظارت بر فرایند امحاء و اسقاط تجهزات پزشکی
13. جمع بندی و الویت بندی نیازهای تجهيزات پزشکی بیمارستان براساس سطح بندی و رسالت تعریف شده بیمارستان از طرف دانشگاه و انعکاس به اداره تجهیزات پزشکی در ابتدای هر سال و یا حسب مورد
14. بررسی درخواست خریدهای تجهیزات پزشکی بخش ها از نظر ضرورت خرید و انتخاب برند مناسب متناسب با کارايي مورد نياز بخش
15. نظارت و تایید کلیه فاکتورهای تجهيزات پزشکی سرمایه ای اعم از خرید، نگهداری، کالیبراسیون و تعمیرات
16. طراحی و اجرای فرایندها برای ارتقاء امتیازات اعتبار بخشی(ارزشیابی) بیمارستان در حوزه تجهیزات پزشکی
نیاز سنجی آموزشي در زمینه نگهداشت وکاربري تجهیزات پزشکی و پيگيري جهت برگزاري دوره هاي مربوطه
 


تاریخ بروز رسانی:   22 آبان 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >