از پذیرش تا ترخیص

1397/1/29 0:0

·       حضور بیمار در بیمارستان و مراجعه به واحد پذیرش در لابی بیمارستان
·   ارائه دستور پزشک و مدارک مورد نیاز (دفترچه بیمه، دستور پزشک و در صورت داشتن بیمه تکمیلی معرفی نامه از بیمه تکمیلی و یا کارت طلایی ) جهت بستری به متصدی پذیرش
·   انتظار بیمار جهت ثبت اطلاعات در سیستم HIS و پس از کنترل کردن اطلاعات با بیمار چاپ برگه های پذیرش و  رضایت آگاهانه جهت جراحی
·   مراجعه به واحد حسابداری ترخیص در خصوص توضیحات مورد نیاز هزینه های بیمارستان
·       مراجعه بیمار به صندوق جهت پرداخت علی الحساب هزینه
·       ارائه قبض پرداختی به متصدی پذیرش
·       ارائه کیف بهداشتی درصورتیکه بیمار متقاضی دریافت باشد
·       اخذ رضایت نامه آگاهانه و اثر انگشت از بیمار و همراه ایشان
·       بستن دستبند هویت بیمار
·   ارائه توضیحات مورد نظر توسط متصدی پذیرش در خصوص متوسط زمان انتظار بیمار در لابی، امکانات و هزینه کارت همراه و صدور کارت همراه در صورت درخواست، قبل از انتقال به بخش
·       هدایت بیمار توسط میزبان بیمارستان به بخش
·   استقرار بیمار در بخش و تحویل بیمار و پرونده وی به مسئول بخش (توسط میزبان بیمارستان(


تاریخ بروز رسانی:   29 فروردين 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >