روابط عمومی

1397/2/1 0:0

مسئول روابط عمومی : علی ابراهیمی

واحد روابط عمومی بیمارستان امام هادی (ع)

مهمترین وظیفه روابط عمومی پاسخگویی به گیرندگان خدمت شناخت افکار و نفوذ درآن برای جلب رضایت بیماران نسبت به بیمارستان است . بی تردید  این وظیفه  در قالب  مجموعه  ای از فعالیتهای  ارتباطی  صورت می گیرد.

واحد روابط عمومی  به دنبال اطلاع رسانی به مردم و اطلاع یابی  از آنان تجزیه وتحلیل  گرایش های  مخاطبان و افکار عمومی به منظور جلب نظر  ، تفاهم و حمایت مستمر ازگیرندگان خدمت می باشد ، این واحد بیشتر متکی بر مخاطب و دیدگاههای  اوست و این مخاطب است که سهم عمده ای در برنامه ریزی های روابط عمومی دارد ( دامنه فعالیت واحد ارتباط عمومی بسیار گسترده می باشد ولی با توجه به ساختار هر بیمارستان حیطه فعالیت این واحد مشخص می گردد). بطور کلی می توان اهم وظایف این واحدرا بشرح زیر و به صورت اختصار بیان کرد .

1-     افکارسنجی بصورت تهیه وتوزیع پرسشنامه های سنجش رضایتمندی بیمار وهمراهیان و انعکاس رضایت و یا عدم آن و نیز تجزیه وتحلیل داده ها

2-      نظارت بر اجرای طرح نظام پیشنهادات و انتقادات بیماران ،کارکنان و سایر مراجعین به منظور ترغیب آنها به مشارکت هرچه موثرتر در بهبود جریان امور

3-     پایش پرسشنامه ها و ارائه گزارش بدست آمده به مراجع ذیربط به منظور بالابردن سطح کیفی بیمارستان

4-     کمک در ایجاد وتسهیل ارتباط بین کارکنان ومدیریت بیمارستان با سایر مخاطبین

5-     ایفای نقش سخنگوی بیمارستان بمنظور برقراری ارتباط بارسانه های ارتباط جمعی جهت اطلاع رسانی به هنگام  به مردم

6-      هماهنگی لازم در خصوص هر گونه ارتباط با رسانه های ارتباط جمعی ازقبیل ارسال خبر یا اطلاعیه به مطبوعات ، خبرگزاریها ، صدا وسیما یا برگزاری مصاحبه ها و کنفرانس های مطبوعاتی

7-     برنامه ریزی ،هدایت و اجرای ملاقاتهای عمومی کارکنان و مراجعین سایر سازمانها با مسئولین بیمارستان

8-     همکاری وهماهنگی جهت برگزاری کنفرانس ها ،سمینارها با کمیته های ذیربط

9-     هماهنگی و همکاری جهت برنامه های پذیرایی از مدعوین در کنفرانسها و سمینارها وسایر مراسم بیمارستانی

10- ایجاد وارتقاء ارتباطات بیمارستان با سازمانها و نهادهای مختلف در محدوده وظایف محوله

11- انجام سایر وظایف محوله از طرف مدیریت

12- پیگیری سایر وظایف محوله از سوی ریاست بیمارستان

13- انجام امور مکاتبات مدیریت

14- بررسی اولیه اعلامیه ،پوستر ها ،آگهی ها جهت نصب در بوردهای بیمارستان

 

کلمات کلیدی:
روابط.عمومی.بیمارستان    

تاریخ بروز رسانی:   1 ارديبهشت 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >