راهنمای نوبت دهی

1397/2/1 0:0

نحوه پذیرش سرپایی در بیمارستان امام هادی(ع)

به دو صورت میباشد :1-نوبت دهی تلفنی با شماره گیری شماره 22-07735463619و داخلی 152شماره درمانگاه بیمارستان امام هادی(ع) شهرستان دیر نوبت گرفته می شود.

2-نوبت دهی حضوری که با اخذ نوبت از منشی درمانگاه و حضور در ساعت تعیین شده توسط پرسنل شیفت به پزشک مورد نظر ارجاع داده می شود.

 

نحوه پذیرش بستری در بیمارستان امام هادی(ع)

بیماران اورژانسی که با اخذ برگ دستوربستری از پزشک کشیک و تهیه دو عدد کپی از صفحه نخست دفترچه بیمار ،  به واحد پذیرش بستری مراجعه میکنند و بدون پرداخت هیچگونه علی الحسابی ، در بخش ، بستری میشوند.

 

کلمات کلیدی:
راهنمای.نوبت.دهی     بیمارستان    

تاریخ بروز رسانی:   1 ارديبهشت 1397

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >