بخش های درمانی

1397/3/23 0:0

اورژانس

درمانگاه تخصصی

آزمایشگاه

رادیولوژی

زايشگاه

  بخش جراحی زنان

  بخش جراحي مردان

 بخش داخلي

 بخش اطفال

 اتاق عمل

  بخش آی سی یو

   بخش سی سی یو


کلمات کلیدی:
اورژانس     درمانگاه     تخصصی     آزمایشگاه     رادیولوژی     زايشگاه    
زايشگاه     بخش     جراحی     زنان     بخش     جراحي    
مردان     بخش     داخلي     بخش     اطفال     اتاق    
عمل     بخش     آی     سی     یو     بخش    
سی     سی     یو    

تاریخ بروز رسانی:   23 خرداد 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >