برنامه مرداد ماه پزشکان متخصص درمانگاه امام هادی(ع) شهرستان دیر

1397/8/21 0:0

نام پزشک

تخصص

تاریخ حضور

دکتر تعلیمی

داخلی

شنبه تا پنج شنبه(صبح)

(از 2تا 9مرداد  ماه مرخصی)

دکتر اوجی

اعصاب و روان

شنبه ها

(از ساعت 10 تا 12)

دکتر دهقانی

اطفال

شنبه تا پنج شنبه

(از ساعت 10تا 13 صبح)

 (4مرداد شیفت عصر از ساعت 6 تا 8)

 

 

 

کلمات کلیدی:
مرداد.ماه     برنامه.پزشکان     متخصص    

تاریخ بروز رسانی:   21 آبان 1397

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >