کارپرداز(تاسیسات)

1396/9/26 0:0

تدارکات
مسوول واحد:علیرضا مومنی
مدرک تحصیلی:لیسانس
سمت:کارپرداز
تلفن داخلی:130     


وظایف:
خريد درخواست هاي مورد نياز با صرفه و صلاح بيمارستان
تحويل كالاهاي خريداري شده به انبار و تحويل قبض انبار يا رسيد انبار كالاهاي تحويلي
تنظيم اسناد خريد با توجه به قوانين موجود مالي
گرفتن امضاء مورد نياز اوراق و اسناد با توجه به قوانين امور مالي
دريافت درخواست خريد كليه لوازم مصرفي مورد نياز بيمارستان
درصد خريد درخواست هاي مورد نياز با صرفه و صلاح بيمارستان
درصد تحويل كالاهاي خريداري شده به انبار و تحويل قبض انبار يا رسيد انبار كالاهاي تحويلي
درصد تنظيم اسناد خريد با توجه به قوانين موجود مالي
درصد گرفتن امضاء مورد نياز اوراق و اسناد با توجه به قوانين امور مالي
درصد دريافت درخواست خريد كليه لوازم مصرفي مورد نياز بيمارستان


تاریخ بروز رسانی:   26 آذر 1396

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >