چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   رئیس بیمارستان   رئیس بیمارستان
Collapse   حوزه مدیریت داخلی   حوزه مدیریت داخلی
Collapse   امور عمومی   امور عمومی
Collapse   روابط عمومی   روابط عمومی
  علی ابراهیمی
Collapse   انبار   انبار
  علی ابراهیمی
  عبدالمجید عبدالله زاده
Collapse   تدارکات   تدارکات
  علیرضا مومنی
Collapse   دبیرخانه   دبیرخانه
  مریم عباسی
Collapse   کارگزین   کارگزین
  محمد ابراهیمی
  افسانه بردستانی
Collapse   پذیرش   پذیرش
  زهرا پوش
  نرگس فرخ
  محمود طیبی
  مطهره احمدی
Collapse   درآمد   درآمد
  مسلم مظفری پور
Collapse   خدمات   خدمات
  قاسم حسنی
  فاطمه احمدی
  سودابه خوشچشم
  علی عاشوری
  لیلا احمدی
  عبدالرحیم واعظ
  علی درویشی
  سعیده خوشچشم
Collapse   تاسیسات   تاسیسات
  محمد میرکانی
Collapse   IT   IT
  سکینه بحرینی
Collapse   آزمایشگاه   آزمایشگاه
  هادی مکاریان
  محمد جعفری
  مریم بهشتی نژاد
  محسن صادقی
  حسن فولادی لقب
  سکینه مرادی
  ملیحه محققیان کورتانی
  سعید فولادی
  آمار
Collapse   اتاق عمل   اتاق عمل
  عباس اندخش
  مهدی بختیاری نیا
  احمد عباسی
  زهره محمدی
Collapse   امور مالی   امور مالی
  حسن حاجیانی
  حبیب عبدالله زاده
  لیلا گرامی
  عباس دهجان
  سکینه زبیری
Collapse   بخش ها   بخش ها
Collapse   بخش بستری   بخش بستری
  معصومه انبیا
  سمانه رحیمی
  سمیره جهاندیده
  نگین آریان پور
  بهاره فخرایی
  فهیمه جهرمی زاده
  زهره محمدی
  فاطمه خاکی
Collapse   اورژانس   اورژانس
  فاطمه بردستانی
  عفت عابدی
  زهرا عظیمی نیا
  محمد سماچی
  عبدالوهاب شبانپور
  سید مصطفی محمودی
  محمد حسین مهریزی
  محمد جوکار
  احمد عباسی
  مهدی بختیاری نیا
  نرگس صدارت جو
  زهره خیاط
  مرضیه مویدی
Collapse   بهداشت محیط   بهداشت محیط
  کریمه دراهکی
Collapse   تجهیزات پزشکی   تجهیزات پزشکی
  فاطمه میلکی
Collapse   حراست   حراست
  محمد ابراهیمی
Collapse   درمانگاه   درمانگاه
  رباب اندخس
Collapse   رادیولوژی   رادیولوژی
  حسین شعرانی
  مهدی قاسمی
  عبدالرسول سروش
  مریم مفرج مکاری
  سجاد میرزایی
  مجید کنعانی
  حسین شعرانی
  سیده کلثوم حسینی
Collapse   سوپروایزر   سوپروایزر
  طاهره درون
  عفت عابدی
  مرضیه افسری
  رباب اندخس
  دکتر حسین هوشمند
  دکتر افشین تعلیمی
  کمیته اخلاق بالینی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >