نقشه سایت بیمارستان امام هادی دیر
Skip Navigation Links.
صفحه اصلی
معرفی بیمارستان
Collapse راهنمای بیمارانراهنمای بیماران
از پذیرش تا ترخیص
راهنمای طبقات
راهنمای ملاقات کنندگان
حقوق متقابل بیمار و بیمارستان
بیمه های طرف قرارداد
Collapse حوزه ریاستحوزه ریاست
ریاست بیمارستان
مدیریت بیمارستان
چارت سازمانی
Collapse سرویس های درمانیسرویس های درمانی
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
سوپروایزر بالینی
سوپروایزر آموزش
سوپر وایزر کنترل عفونت
بخش های درمانی
Collapse طرح تکریم ارباب رجوعطرح تکریم ارباب رجوع
منشور حقوق بیمار
مقررات بیمارستان
پیشنهادات و انتقادات
Collapse واحدهای اداری و پشتیبانیواحدهای اداری و پشتیبانی
Collapse امور اداریامور اداری
انباردار
تدارکات
دبیرخانه
کارگزین
تاسیسات
روابط عمومی
امور مالی
تجهیزات پزشکی
بهداشت محیط
Collapse کمیته های بیمارستانکمیته های بیمارستان
کمیته اخلاق بالینی
Collapse درمانگاه تخصصیدرمانگاه تخصصی
Collapse برنامه حضور پزشکانبرنامه حضور پزشکان
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
راهنمای نوبت دهی
Collapse پاراکلینیکپاراکلینیک
آزمایشگاه
رادیولوژی
حاکمیت بالینی و اعتبار بخشی
رسیدگی به شکایات
Collapse برنامه تحول نظام سلامتبرنامه تحول نظام سلامت
دستورالعمل طرح
رسیدگی به شکایات طرح
فرم ها
Collapse فناوری اطلاعاتفناوری اطلاعات
نرم افزار کاربردی
گالری تصاویر
Collapse آموزشآموزش
مطالب علمی
آموزش کارکنان
آموزش بیماران
تقویم سلامت
تماس با ما
< >